چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸

تعداد بازدیدکنندگان

۲ نفر
۱۸,۳۴۲,۸۳۸ نفر
۲,۵۹۶ نفر
۱۴,۲۳۳ نفر
۱۶ خرداد ۱۳۹۳
۱۵۸,۱۴۸ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۳/۰۱ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۲/۳۱ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۲/۳۰ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۲/۲۹ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۲/۲۸ ۷   کاربر ۷   صفحه
۰۲/۲۷ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۲/۲۶ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۲/۲۵ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۲/۲۴ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۲/۲۳ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۲/۲۲ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۲/۲۱ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۲/۲۰ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۲/۱۹ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۲/۱۸ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۲/۱۷ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۲/۱۶ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۲/۱۵ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۲/۱۴ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۲/۱۳ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۲/۱۲ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۲/۱۱ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۲/۱۰ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۲/۰۹ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۲/۰۸ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۲/۰۷ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۲/۰۶ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۲/۰۵ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۲/۰۴ ۱   کاربر ۶   صفحه
۰۲/۰۳ ۰   کاربر ۰   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۴۲ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۳۷ ۴ %

ساعت ۲ تا ۳
۴۸ ۵ %

ساعت ۳ تا ۴
۳۰ ۳ %

ساعت ۴ تا ۵
۲۸ ۳ %

ساعت ۵ تا ۶
۳۹ ۴ %

ساعت ۶ تا ۷
۳۱ ۳ %

ساعت ۷ تا ۸
۴۰ ۴ %

ساعت ۸ تا ۹
۳۶ ۳ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۲۷ ۳ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۱۸ ۲ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۵۵ ۵ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۳۸ ۴ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۴۰ ۴ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۲۶ ۲ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۴۲ ۴ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۳۸ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۳۴ ۳ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۲۱ ۲ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۲۸۲ ۲۷ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۱۹ ۲ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۲۴ ۲ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۲۲ ۲ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۳۷ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۵,۷۰۴,۳۱۳ ۳۲ %
ZZZ
ZZZ
۳,۹۵۸,۰۲۱ ۲۲ %
GBR
GBR
۲,۷۳۶,۵۶۸ ۱۵ %
USA
USA
۱,۷۰۱,۴۷۷ ۱۰ %
EU
EU
۱,۰۸۸,۶۸۹ ۶ %
CHN
CHN
۵۸۴,۶۹۲ ۳ %

۵۶۲,۹۷۲ ۳ %
DEU
DEU
۳۳۰,۰۳۵ ۲ %
FRA
FRA
۲۴۱,۴۸۲ ۱ %
ROM
ROM
۱۶۸,۱۳۴ ۱ %
RUS
RUS
۱۴۷,۳۹۲ ۱ %
UKR
UKR
۱۲۶,۳۸۲ ۱ %
IND
IND
۸۷,۵۶۱ ۰ %
JPN
JPN
۷۴,۱۹۹ ۰ %
POL
POL
۵۲,۹۷۷ ۰ %
NOR
NOR
۴۳,۱۶۲ ۰ %
CAN
CAN
۳۹,۹۲۰ ۰ %
NLD
NLD
۳۹,۸۸۸ ۰ %
KOR
KOR
۳۰,۲۶۵ ۰ %
PHL
PHL
۲۹,۱۵۴ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Opera
Opera
۲۴۰ ۳۲ %
Other
Other
۱۷۵ ۲۳ %
Chrome
Chrome
۱۶۶ ۲۲ %
Firefox
Firefox
۸۲ ۱۱ %
IE 9.0
IE 9.0
۲۶ ۳ %
IE 10.0
IE 10.0
۱۷ ۲ %
Mozilla
Mozilla
۱۵ ۲ %
IE 6.0
IE 6.0
۱۵ ۲ %
IE 8.0
IE 8.0
۸ ۱ %
Safari
Safari
۳ ۰ %
IE 11.0
IE 11.0
۳ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۱ ۰ %
Edge
Edge
۰ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Vista ۲۴۳ ۳۳ %
Other ۲۱۰ ۲۸ %
Windows 10 ۱۲۹ ۱۷ %
Windows 7 ۶۹ ۹ %
Linux ۳۴ ۵ %
XP ۳۰ ۴ %
Windows 8 ۲۸ ۴ %
Windows 2003 ۲ ۰ %
Android ۰ ۰ %
FreeBSD ۰ ۰ %
iOS ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
pub.pmo.ir ۲